🪔 सुखकर्ता दुःखहर्ता आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

सुखकर्ता दुःखहर्ता आरती मराठी – सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुन्दर उटि शेंदुराची। कण्ठी झळके …

Read more