🪔 दीपोत्सव : लक्ष्मीची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

दीपोत्सव : लक्ष्मीची आरती मराठी, laxmichi aarti marathi –

जयदेवी जयदेवी श्रीलक्ष्मीमाते ।
प्रसन्न होऊनि आतां वर दे आम्हांते।। धृ. ।।

श्रीविष्णुकांते तव विश्वावरि सत्ता ।
स्थिरचर दौलत देसी लक्ष्मीव्रत करितां ।। १ ।।

जननी तुजऐसी या नाही त्रिभुवनीं ।
सुरवर वंदिती मस्तक ठेवुनि तव चरणी ।। २ ।।

कृपाप्रसादें तुझिया लाभे सुखशांति ।
चिंताक्लेशहि जाती नुरते आपत्ती ।। ३ ।।

वैभव ऐश्वर्याचें आणि अपार द्रव्याचें ।
देसी दान दयाळे सदैव सौख्याचे ।। ४ ।।

यास्तव मिलिंदमाधव आरती ओवाळी ।
प्रेमें भक्तिभावें लोटांगण घाली ।। ५ ।।

जयदेवी जयदेवी श्रीलक्ष्मीमाते ।।

Deepotsav: Laxmichi Aarti (English Lyrics) Marathi –

“Jayadevi Jayadevi Shri Lakshmimāte,
Prasanna Hōūni Ātā Vara Dē Āmhānte. Dhṛ.

Shrīviṣhṇukāntē Tava Vishvāvari Sattā,
Sthirachara Daulata Dēsī Lakṣhmīvrat Karitā. १.

Jananī Tujaisī Yā Nāhī Tribhuvanī,
Suravara Vanditī Mastak Ṭhēvuṇi Tava Charaṇī. २.

Kṛipāprasādēṁ Tujhiyā Lābhē Sukhashānti,
Chintāklēshahi Jātī Nuratē Āpattī. ३.

Vaibhava Aishvaryāchēṁ Āṇi Apāra Dravyāchēṁ,
Dēsī Dāna Dayāḷē Sadaiṁva Saukhyāchē. ४.

Yāstava Miliṁdamādhava Āratī Ōvāḷī,
Prēmēṁ Bhaktibhāvēṁ Lōṭāṅgaṇa Ghālī. ५.

Jayadevi Jayadevi Shri Lakshmimāte.”

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह – लिंक

Leave a Comment