अंबेची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

अंबेची आरती मराठी – अश्विन शुद्धपक्षी अंबा बैसली सिंहासनी हो|प्रतिपदेपासूनी ती घटस्थापना करूनी हो|मूलमंत्र जप करूनी भोवते रक्षक ठेवूनी हो|ब्रम्हाविष्णूरुद्र …

Read more