सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

सोन्याच्या पावलाने महालक्ष्मी आली आरती मराठी –

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

कुंकवाने घातला सडा | मुखी तांबुल विडा हाती शोभे हिरवा चुडा । दिला प्रसादाचा पेढा || धृ.१।।

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

नेत्रांच्या लावल्या वाती । पंच प्राणाच्या ज्योती आरती भक्त गाती । तेथे नाविण्याच्या ज्योती ।।धृ .२ ||

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

भावभक्तीच्या केल्या माळा | घातल्या महालक्ष्मीच्या गळा पायी वाजे पुंगरमाळा | केला … सोहळा || धृ .३ ||

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

रेणुकेची भरली ओटी । लावली चंदन ऊटी किर्ती तिची जगजेठी । झाली दर्शना दाटी ।।धृ .४ ||

सोन्याच्या पावलाने | महालक्ष्मी आली ओवाळीतो कापुराने भक्ता प्रसन्न झाली।।

Sonyachya pavlani mahalaxmi aali aarti in marathi (English Lyrics) –

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Kunkwane ghatala sada, mukhi tambul vida, hati shobe hirwa chuda. Dila prasada cha pedha, dhru.1.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Netranche lavlya vati, panch pranachya jyoti aarti bhakta gati. Tethe navinyacha jyoti, dhru.2.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Bhavbhaktichi keliya mala, ghatalya Mahalakshmichi gala, payi vaje pungaramala. Kela sohala, dhru.3.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

Renkukechi bharli oti, lavli chandan uti, kirti tichi jagajethi, jhali darshana dati. Dhru.4.

Sonyacha paonlane, Mahalakshmi aayi ovaleetoh, kapoor ne bhakta prasann jhali.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह – लिंक

Leave a Comment